Magnets.moe / S16983

Japanese: Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari: Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen

English: Junior High and High School!! Kimetsu Academy Story: Kimetsu no Utage Special Edition

Format: Special

Season: Summer 2020

AniList: 154541

Torrents

All times are in UTC.

2023-02-14

21:23 | M | [Yameii] Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari - Valentine-hen | Kimetsu Academy - Valentine Edition [English Dub] [WEB-DL 1080p]
21:21 | M | [Yameii] Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari - Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen | Kimetsu Academy - Special Edition [English Dub] [WEB-DL 1080p]
21:17 | M | [Yameii] Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari - Valentine-hen | Kimetsu Academy - Valentine Edition [English Dub] [WEB-DL 720p]
21:15 | M | [Yameii] Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari - Kimetsu no Utage Tokubetsu-hen | Kimetsu Academy - Special Edition [English Dub] [WEB-DL 720p]