Magnets.moe / Schedule

All times are in UTC.

Saturday

03:00: Qi Hou Bilu
16:00: Ragna Crimson

Sunday

00:30: ONE PIECE
02:00: Jueshi Wu Hun
02:00: Gaishi Dizun
08:00: DOG SIGNAL
09:00: PazuDora
09:30: Sazae-san
13:00: Overtake!
15:00: 36 Ji
15:00: MF Ghost
20:27: You are here

Monday

02:00: Xian Ni
02:00: Dubu Xiaoyao
13:00: Migi to Dali
15:00: SHY
22:40: Chiikawa

Tuesday

16:29: Helck

Wednesday

02:00: Jueshi Wu Hun
02:00: Zhe Tian
12:00: Bullbuster
15:55: Kamierabi

Thursday

02:00: Cang Yuan Tu
02:00: Dubu Xiaoyao
02:00: Gaishi Dizun
04:00: Long Shidai
14:30: Bikkurimen
16:28: Under Ninja
22:10: Hanakappa
22:40: Chiikawa

Friday

02:00: Da Zhuzai
02:00: Emo Faze
09:25: BEYBLADE X
16:23: Undead Unluck
22:00: Matsuinu
22:30: Ninjala