Magnets.moe / Schedule

All times are in UTC.

Thursday

02:00: Dubu Xiaoyao
02:00: Jun You Yun
02:00: Shen Mu
03:00: Baozou Xiari
16:30: CHIMIMO

Friday

02:00: Hei Men
02:00: Cang Lan Jue
11:40: You are here
13:30: Bucchigire!

Saturday

01:30: Ninjala
02:00: Yao Shen Ji 5
02:00: Xian Mu
08:30: Love All Play
11:00: Si Wuxie
14:30: Musashino!
15:00: Kingdom 4
15:30: Engage Kiss

Sunday

00:30: ONE PIECE
02:00: Wushen Zhuzai
02:00: Jueshi Wu Hun
04:00: Hanhua Riji 3
09:00: PazuDora
09:30: Sazae-san
14:00: Yurei Deco
14:30: Prima Doll
15:00: Fuuto Tantei
15:00: KJ File

Monday

02:00: Dubu Xiaoyao
02:00: Shu Ling Ji 3
02:00: Wangu Shenhua
02:00: Wangu Shenhua
02:00: Wangu Shenhua

Tuesday

02:00: Zhu Xian
02:00: Xian Mu
02:00: Zichuan
02:00: Wushen Zhuzai
13:00: Overlord IV
16:29: SHINE POST

Wednesday

02:00: Fei Ren Zai 2
02:00: Yao Shen Ji 5
02:00: Shu Ling Ji 3
02:00: Jueshi Wu Hun
13:00: Isekai Ojisan